Srednjevekovni grad Sokograd

Početak ➙ Istorija i kulturno nasleđe ➙ Kulturno-istorijski spomeniciSokograd

 

Srednjovekovni grad Sokograd izgrađen je krajem XIII i početkom XIV veka na temeljima rimske tvrđave, koja datira iz perioda IV – VI veka. Pronađeni su i podaci da je utvrđenje postojalo još u doba Stefana Nemanje, u vreme proterivanja Bogumila, kada je prvi put razaran.

 

Kasnije se spominje u biografiji despota Stefana Lazarevića. Razoren je 1413. godine u borbama za turski presto između Bajazitovog sina sultana Muse Čelebije i odmetnika Hamuz bega. Nalazi se 2 km jugoistočno od centra Sokobanje, na steni iznad kanjona reke Moravice.

sivi soko
divider
divider
divider

kulturno-istorijski spomenici

Ostali kulturno-istorijski spomenici u Sokobanji

Hamam