" />

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Početak ➙ Istorija i kulturno nasleđe ➙ Kulturno-istorijski spomeniciCrkva Uspenja Presvete Bogorodice

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, nalazi se u Jošanici, 15 km od Sokobanje, i najstariji je hram u ovom delu Srbije. Datira iz 11. veka, zidana je od kamena, sa upečatljivim ikonostasom, koji je delimično restauriran i konzerviran.

 

Najupečatljivija ikona je ikona Isusa u tri starosna doba, kao dečak, čovek (u vreme stradanja) i treće i najzanimljivije, kao starac.

divider
divider
divider

kulturno-istorijski spomenici

Ostali kulturno-istorijski spomenici u Sokobanji

Hamam