Manastir Jermenčić

Početak ➙ Istorija i kulturno nasleđe ➙ Kulturno-istorijski spomeniciManastir Jermenčić

Manastir Jermenčić sagrađen je u XIV veku. Po predanju podigli su ga Jermeni, bežeći pred najezdom Turaka, koji su na Ozrenu našli utočište. Crkva manastira koja je očuvana posvećena je arhangelima Gavrilu i Mihailu. Od Sokobanje je udaljen 8 kilometara.

kulturno-istorijski spomenici

Ostali kulturno-istorijski spomenici u Sokobanji

Hamam