Hram Svetog Ilije

Početak ➙ Istorija i kulturno nasleđe ➙ Kulturno-istorijski spomeniciHram Svetog Ilije

Crkva Svetog Ilije u Vrelu nalazi se 12 km istočno od Sokobanje, desno od puta Sokobanja – Knjaževac. Zadužbina je princeze Perside Karađorđević koja je dala početni zalog od 18 dukata za izgradnju hrama.

divider veliki gornji

kulturno-istorijski spomenici

Ostali kulturno-istorijski spomenici u Sokobanji

Hamam