Zavičajni muzej u Jošanici

Početak ➙ Istorija i kulturno nasleđe ➙ Kulturno-istorijski spomeniciZavičajni muzej u Jošanici

Zavičajni muzej u Jošanici se nalazi u crkvenom dvorištu, u kome su smeštene crkve Sv. Dimitrija i Uspenja Presvete Bogorodice. Zgrada u kojoj je smešten muzej je nekadašnji crkveni konak, koji potiče iz XIX veka. Muzej poseduje eksponate iz oblasti istorije i etnologije i pod zaštitom je države.

kulturno-istorijski spomenici

Ostali kulturno-istorijski spomenici u Sokobanji

Hamam