Odmor u selu Jošanica

Početak Odmor na seluSelo Jošanica

Selo Jošanica udaljeno je 15 km od Sokobanje i poznato je po lekovitim termalnim vodama. Na malom prostoru, na jednoj bujnoj livadi, u uređenom parku, izvire pet različitih lekovitih voda: sumporna, gvozdena voda 1 i 2, stomačna i crvena voda. Koriste se za lečenje bolesti bubrega, urinarnih puteva, želuca, kožnih bolesti…

 

Banja Jošanica trenutno nije u funkciji, ali se očekuje njena privatizacija u skorijem periodu. U neposrednoj blizini parka nalaze se dve crkve i crkveni konak koji je pretvoren u muzej. Crkva Uspenje Presvete Bogorodice najstarija je crkva u opštini Sokobanja i izgrađena je u XIV veku. Zidana je od kamena, bez kupole, sa prozorima u vidu puškarnica, raspoređenim na različitim visinama. Pored ove crkve nalazi se crkva posvećena Sv. Dimitriju koja je sagrađena 1899. g.

 

U blizini banje je izletište Vrelo na udaljenosti od oko 6,5 km. Smešteno je u podnožju Bukovika, u šumsko-livadskom ambijentu, i poznato je po izvorima tople i hladne mineralne vode.

Smeštaj u selu Jošanica

divider veliki gornji