Planina Slemen

Početak PrirodaPlanine Slemen

Planina Slemen se nalazi u sklopu karpatskih planina i predstavlja razvođe između Sokobanjske Moravice i Timočkog sliva. Slemen predstavlja planinu sa veoma blagim stranama ali se ubraja u srednje planine po visini. Pruža se pravcem od severozapada ka jugoistoku u dužini od 9 km. Najviša tačka Slemena nalazi se na 1099. mnv, gde se nalazi spomenik poginulim partizanima.

 

Slemen je uglavnom šumovita planina gde dominiraju bukve i veštački zasađeni četinari (borovi). Sa planine se pruža lep pogled ka sokobanjskoj kotlini i Tupižnici, naročito je interesantan profil Rtnja. Vrh je najpristupačniji iz sela Vlaško Polje i sela Milušinac, odakle polazi staza u dužini od 6 km.

slemen planina sokobanja

sokobanjske PLANINe

Ostale planine u okolini Sokobanje