Излетиште 'Озрен'

Излетиште ‘Озрен’

Излетиште „Озрен“ је удаљено је око 5 км од центра Сокобање. До Озрена се стиже асфалтним путем. Обухвата велики парк у оквиру кога се налазе спортски терени, дечије игралиште и вештачко језерце, ресторан, водени слап Мала Рипаљка и уређен пикник простор. У близини излетишта налази се водопад Рипаљка, први споменик природе у Србији, који је законом заштићен 1949. године. Водопад настаје на реци Градашници и један је од највиших у Србији. Састоји се из 11 одсека чија је укупна висина око 40 м. Висина највишег одсека је 11 м, испод њега је одсек висине 5 м, док су остали мањи и крећу се од 0,5 до 2 м. Име је добио по локалном изразу рипати што значи скакати. У сокобањском крају не каже се да вода скаче – него рипа. Водопад има највише воде у пролеће после отапања снега и леда, а најмање током летњих месеци поготово ако је суша. Изнад водопада уређен је пикник простор са клупама и столовима за одмор и местом за роштиљање.

Остави поруку одговори