Еко туризъм

Началото Дейности Еко туризъм

От дълго време в Сокобаня се предприемат подходящи действия и мерки за екологично поддържане на околната среда, защита на природните богатства, лечебни и атрактивни свойства на балнеологичния център и околностите.

 

Още през 1895 г., по инициатива на сръбския епископ Михайло, е създадено Дружество за подобряване и декорация на Сокобаня с основната цел да създаде най-качествена среда за престой на посетителите на курорта. Дружеството провежда голям брой дейности като облагородяване на паркове и зони за пикник, обновяване на турската баня, изграждане на летни павилиони, пътища до зоните за пикник и др.

divider
divider
divider

През 1992 г. беше приета официална прокламация, обявяваща Сокобаня за първата екологична община в Сърбия. Сокобаня, с жива и устойчива околна среда, без индустриално замърсяване, различни природни и защитени богатства, с туристическо-рекреационна, здравна и образователна функция, има голям потенциал за развитие на екологичен туризъм.

 

Що се отнася до този вид туризъм, от много години Сокобаня е известна като идеална дестинация за организиране на училища сред природата. Екологичното образование и активният отдих на младите хора сред природата е правилният начин да се повиши тяхната информираност за значението на опазването на околната среда и нейното устойчиво развитие за бъдещите поколения.

Сокобаня приключение

Други дейности в Сокобаня