Църквата "Св. Илия"

Началото Културно наследство ➙  Културно-исторически паметници Църквата “Св. Илия”

Църквата “Св. Илия” във Врело, на 12 км източно от Сокобаня, е разположена от дясната страна на пътя Сокобаня – Княжевац. Това е наследството на принцеса Персида Караджорджевич, която дава начално дарение от 18 дуката за нейната сграда.

divider veliki gornji

Допълнителна информация

Културно-исторически паметници

Други културно-исторически паметници в Сокобаня

Hamam