Крстатац

Началото Природата на СокобаняПланини Крстатац

Ако искате красива гледка от върха, Krstatac е идеална планина за това. Изгледът се простира във всички посоки. На юг могат да се видят Девица, Озрен и долината Сокобандж. На запад се виждат планините Буковик и Рожан, докато на северозапад се откроява Ртан. На север е Slemen, а на североизток е Tupižnica. На изток се открояват венците от Старата планина.

krstatac bogova vrata sokobanja

Сокобаня Планини

Други планини в околностите на Сокобаня