Планината Буковик

Началото Природата на СокобаняПланини Буковик

Планината Буковик е в западната част на долината, на 12 км от Сокобаня, а една от нейните части обхваща част от брега на езерото Бован. Планината е богата на дивеч и гъби, особено на манатарки и трюфели. В планината Буковик има резерват за елени.

bukovik planina sokobanja

Сокобаня Планини

Други планини в околностите на Сокобаня