Етно кътът на водениците на Грудон

Началото Културно наследство ➙  Културно-исторически паметници Етно кътът на водениците на Грудон

Етно кътът на водениците на Грудон се намира в квартал Градашница, на 2 км от центъра на Сокобаня, на едноименната река. Състои се от 2 воденици, които са на повече от два века.

 

В двора има амфитеатър, където се провеждат различни програми, свързани с историята и традицията на района на Сокобаня.

Допълнителна информация

Културно-исторически паметници

Други културно-исторически паметници в Сокобаня

Hamam