Reljef

Krstatac

Krstatac zajedno sa Slemenom predstavlja severoistočni obod sokobanjske kotline i zatvara je prema knjaževačkoj kotlini. Krstatac se pruža pravcem severozapad – jugoistok u dužini od...
Pročitaj više

Slemen

Planina Slemen se nalazi u sklopu karpatskih planina i predstavlja razvođe između Sokobanjske Moravice i Timočkog sliva. Slemen predstavlja planinu sa veoma blagim stranama ali...
Pročitaj više