Klima

U Sokobanji je zastupljena umereno kontinentalna klima, sa tendencijom prelaska ka planinskom tipu sa porastom nadmorske visine. Osnovne klimatske karakteristike ovog područja su hladne oštre zime, topla i sunčana leta, i jeseni koje su toplije od proleća. U okolini sokobanjske opštine nema niti jednog zagađivača vazduha ni voda. Poseban doprinos kvalitetu vazduha daje ruža vetrova koja se formira iznad kotline, donoseći svež i čist vazduh. Bogatstvo vazduha negativnim jonima doprinosi opštem blagostanju organizma i brzom oporavku od tegoba, pre svega respiratornih smetnji i posledica stresa, koje nosi današnjica.