Еко туризам

У Сокобањи се одавно предузимају одговарајуће активности и мере како би се очувао еколошки квалитет простора, заштитиле природне лепоте, лековита и атрактивна својства бање и њене околине. Још давне 1895. год. основано је Друштво за унапређење и улепшавање Сокобање, на иницијативу митрополита српског господина Михајла, са основним циљем да се створи што квалитетнији амбијент за боравак бањских посетилаца. Друшто је предузимало велики број активности као што су уређење паркова и излетишта, обнова турског купатила, изградња летњих павиљона и путева до излетишта и др.

1992. год. донета је Декларација којом је Сокобања проглашена првом еколошком општином у Србији. Сокобања са здравом и очуваном животном средином, без индустријских загађивача, бројним природним и заштићеним вредностима са туристичко-рекреативном, здравственом и образовном функцијом, има велике потенцијале за развој еколошког туризма. Што се тиче овог вида туризма, већ дуги низ година Сокобања је позната као савршена дестинација за извођење школа у природи. Еколошка едукација и активна рекреација младих у природи је прави начин за подизање њихове свести о значају заштите животне средине и њеног очувања за будуће генерације.