Kategorija

Reljef

Krstatac

Krstatac zajedno sa Slemenom predstavlja severoistočni obod sokobanjske kotline i zatvara je prema knjaževačkoj kotlini. Krstatac se pruža pravcem severozapad – jugoistok...
Pročitaj više

Slemen

Planina Slemen se nalazi u sklopu karpatskih planina i predstavlja razvođe između Sokobanjske Moravice i Timočkog sliva. Slemen predstavlja planinu sa veoma...
Pročitaj više

Ozren

Ozren (1174m), smešten na jugu Sokobanjske kotline je najšumovitija planina Srbije i nepresušan izvor kiseonika. Veći deo planine proglašen je parkom posebnih...
Pročitaj više

Rtanj

Rtanj (1560m) udaljen 18 km od Sokobanje, sa severne strane ograničava sokobanjsku kotlinu. Legenda o ugašenom vulkanu, vatrene lopte, kao retke prirodne...
Pročitaj više