Вода

Реки и езера

Река Моравица дълга е  60,4 км и десен е приток на Южна Морава. Извире в подножието на планината Дева. Източникът й е първоначално разлят и...
Read More