Селски туризъм

През последните няколко години интензивно  се развива селския туризъм. В няколко села в  Сокобаня адаптирани са стари и построени нови съоръжения за настаняване на туристи, които осигуряват пълен комфорт. Съдържанието което се предла привлича повече и туристи чужденци. В допълнение към традиционалната храна има много събития, като например. селски събирания, които се организират, за да се запази и в най-добрата светлина представи традиция на селота. Тези села са: селото  Vrmdža, Ресник, Trubarevac, Žučkovac, Šarbanovac и Jošanica. Гостоприемството е основната характеристика на селските домакини. В селата се внимателно подхранва традиция, старите занаяти, приготвя храна по стари рецептии  всички друго  от които туристите могат да видят и да научат нещо.