Климат

Сокобаня е  с умерено-континентален климат, с тенденция да се движи към планинския климат с увеличаване на надморската височина. Основните климатични характеристики на района са сурови студени зими, слънчево и горещо лято и есента която е по-топла от пролетта. В околната среда на Сокобаня няма никакви замърсители на въздуха и на водата. Специален принос за качеството на въздуха дава вятъра, който образува „розата на вятъра“ която се образува над долината и допринася на свеж и чист въздух. Богатството на въздуха с отрицателни йони допринася за общото благосъстояние на организма и бързото възстановяване на симптоми, предимно респираторни проблеми и последиците от стреса.