Еко туризъм

В Сокобаня отдавна са предприемани подходящи действия и мерки, за да се запази екологичното качество на района, за опазване на природната красота, лечебните свойства на минералните извори  привлекателните  околностите на на района . Още през 1895. Установено е Дружеството за подобрение и разкрасяване на Сокобаня, по инициатива на митрополит сръбски г-н Михайло, с основната цел да се създаде колкото се може по-добра среда за престой на посетителите в банята. Компанията е предприела редица дейности като озеленяване паркове и курорти, обновяването на турската баня, изграждане на павилиони и летни пътища за курорти и д-р.

През 1992. бе приета Декларацията, която официално обявява Сокобаня за първата екологична община в Сърбия. Сокобаня със здравословна и защитена среда, без промишлени замърсители, множество природни и защитени ценности с туристическия-развлекателна, здравна и образователна функция, има голям потенциал за развитие на екологичен туризъм. В продължение на много години Сокобаня е известна като най-подходящото място за извършване на обучения в природата.  Екологичното образование и активна почивка на младите в природата е правилният начин да се повиши тяхната осведоменост за важността на опазването на околната среда и запазването му за бъдещите поколения.