„ДНИТЕ НА СЪРБИЯ“

Туристическа  организация на Сърбия организира Презентация на туристическото предлагане на Сърбия ДНИТЕ НА СЪРБИЯ“, на 19. мaй 2017година от 13 дo 15 часа.

Презентацията с предлагане на сръбската гастрономия ще се проведе в помещенията на Посолството на Република Сърбия в София, адрес ул. Велико Търново№.3. По време на презентацията ще се представи „Nisvil jazz festival“

Промотивно събитие на прощада “Национален дворец на културата“

18 – 19.30 часа

Концерт на медния духов оркестър на търбите на Стефан Младенович от гр. Враня, Сърбия, победител на фестивала на търбата в гр. Гуча 2015 г. и Милан Миличевич, победител на фестивала Първи акордеон на курортен град Сокобаня, Сърбия.

Leave a Reply