Prijava takmičara za 55. Međunarodni festival “Prva harmonika – Sokobanja”

Počela je prijava takmičara za 55. Međunarodni festival “Prva harmonika – Sokobanja”. Polufinale festivala održaće se 15. i 16. jula, a finale 18., 19. i 20. avgusta u Sokobanji. Prijava se može dostaviti poštom na adresu: Organizacija za turizam i kulturu Sokobanja, Trg oslobođenja br. 2, 18230 Sokobanja ili putem elektronske pošte na mejl: office@otks.org.rs. Ispod teksta se mogu preuzeti propozicije festivala, prijava, i spisak kategorija takmičara sa utvrđenim starosnim granicama.

Prijava za PH – 2017

P R O P O Z I C I J E – 2017

Godišta i kategorije 2017.

Leave a Reply