Od

otks

Krstatac

Krstatac zajedno sa Slemenom predstavlja severoistočni obod sokobanjske kotline i zatvara je prema knjaževačkoj kotlini. Krstatac se pruža pravcem severozapad – jugoistok...
Pročitaj više