Крстатац

Крстатац заједно са Слеменом представља североисточни обод сокобањске котлине и затвара је према књажевачкој котлини. Крстатац се пружа правцем северозапад – југоисток у дужини од 5 км. Крстатац представља компактан кречњачки масив у оквиру карпатских планина са назубљеним врхом Шиљак (1070 мнв). Планина Крстатац је погранична планина између општине Сокобања и Књажевац. У подножју планине се налази пећина Новаковци која је мала и није туристички уређена за посете. Ко жели леп поглед са врха, Крстатац је идеална планина за то. Поглед се пружа у свим правцима. На југу се виде Девица, Озрен и сокобањска котлина. На западу се виде планине Буковик и Рожањ, док се на северозападу истиче Ртањ. Северно се налази Слемен а североисточно Тупижница. На истоку се истичу венци Старе планине. Врх Шиљак је приступачан из Милушинца и то из два правца, један правац води западном страном а други југоисточном страном планине.

Остави поруку одговори