Месец

децембар 2016

Крстатац

Крстатац заједно са Слеменом представља североисточни обод сокобањске котлине и затвара је према књажевачкој котлини. Крстатац се пружа правцем северозапад – југоисток...
Прочитај више

Слемен

Планина Слемен се налази у склопу карпатских планина и представља развође између Сокобањске Моравице и Тимочког слива. Слемен представља планину са веома...
Прочитај више