Hram Sv. Ilije

Hram Sv. Ilije

Hram Sv. Ilije u Vrelu, 12 km istočno od Sokobanje, nalazi se sa desne strane puta Sokobanja – Knjaževac. Zadužbina je kneginje Perside Karađorđević, koja je dala inicijativni prilog od 18 dukata za njegovu izgradnju.

Ostavi poruku odgovori